Chữa mắt lé : Khi bệnh nhân bị mắt lé thì nhìn 1 người hóa 2, nhìn 1 ngón tay hóa hai. Bịt che một mắt bệnh nhân bên mắt lành không bị lé. Bảo bệnh nhân dùng mắt lé nhìn ngón tay mình di chuyển theo chiều ngang, chiều dọc, chiều lên, xuống, chiều xoay tròn, mắt bệnh nhân nhìn xoay theo ngón tay mình với mục đích đang tập các cơ chuyển động của mắt, rồi ngón tay mình xoay chậm, thu hẹp chiều xoay và vòng xoay dần cho con ngươi mắt bệnh nhân tụ lại ngay chính giữ vị trí của mắt, rồi dùng ngón tay ấn vào Ngư Yêu để giữ cho cơ vận động mắt giữ nguyên vị trí đó. Khi bệnh nhân mở 2 mắt, hết nhìn ngón tay mình 1 thành 2 mà nó trùng nhau thì thành công. Bệnh nhân theo phương pháp này tự tập một mình bịt mắt lành, dùng ngón tay điều khiển mắt lé nhìn theo cho con ngươi mắt vào chính giữa mắt, mỗi ngày 2-3 lần. Cho đến khi nhìn một vật hết bị nhìn thành 2 thì khỏi bệnh.

Nguồn: https://myphamtopwhite.org

Xem thêm bài viết khác: https://myphamtopwhite.org/am-thuc/