Nam Cháo Lòng | Tập 1| Chiêu trò Của quản lý Ca Sĩ Rack | Phim hài tết 2020
UR Entertaiment present
Một bộ phim của Trần Phương Nam và Đạo diễn Lâm Trần
“Cháo mà còn có lòng, con người phải sống thật lòng với nhau”
26.12.2019
#NamChaoLong #PhuongNam #Phimtet2020

CAST (Follow)
Trần Phương Nam (
Tracy (
Phương Quỳnh (
Dương Dương Tiển (
Phước Lộc (
Isan Kim (
Huỳnh Thi (
No Ah (
Lê Mai (
Tố Tố (

Đạo diễn: Lâm Trần
Giám đốc Sản xuất: Lê Mai
Biên kịch: Nguyên Thảo

Trợ lí sản xuất: Tùng Nguyễn –
D.O.P: Luân Nguyễn
Camera: Yan Huy Trần, Quân Phạm
Âm Thanh: Lê Thông team
Ánh sáng: Truyền thông ATM
Poster: Trần Quỳnh
Make up: Hồ Quế Trâm, Quách Tĩnh
Stylist: Quang Thuần
Trang phục: Linh Chương
Hair: Trần Văn Liêm (Nối Tóc Thân Thân)
Editor: Alex Nguyễn, Khôi Trần
Đạo diễn hậu kì: Tô Hoàng Vũ
Post-Production: Wfilm
Media: M News
BTS: Jobi Trần, Huỳnh Phương

Nguồn: https://myphamtopwhite.org

Xem thêm bài viết khác: https://myphamtopwhite.org/am-thuc/