-95G-

Executive Producer : 95G

Music Producer : NVM, SMO

Composer : NVM

Director: Thoc

D.O.P : Fa Chau Tran

Stylist : Phạm Minh Trí

Equipment : PS Viet Nam

Decoration : Artmaker United

Facebook Link :
95G ( )

NVM ( )

Director Thoc ( )

————————————————————-
Contact us !
Facebook:
E-mail: 95gteam@gmail.com
Thanks for watching !

————————————————–
Bản quyền thuộc về 95G. Vui lòng không reup dưới mọi hình thức

-95G-

Nguồn: https://myphamtopwhite.org

Xem thêm bài viết khác: https://myphamtopwhite.org/meo-vat/