Hướng dẫn tải Video trên VTV.vn

Yêu cầu:
✍ Đã cài đặt sẵn IDM
✍ Đã cài đặt trình duyệt web FireFox, Cốc Cốc

Tóm tắt bài:
✍ Giới thiệu
✍ Tinh chỉnh FireFox
✍ Lấy Video cần tải và dán lên trình FireFox
✍ Tải video

Trình bày bởi:
✍ QM (Kháng Minh)
✍ Fb.com/qmkhang
✍ khangqm@gmail.com

Link đính kèm:

► Subcribe Youtube:
► Google Plus :
► Like Fanpage Facebook:
► Group hỏi đáp :
► Website : www.netnknow.ml (đang xây dựng)

Nguồn: https://myphamtopwhite.org

Xem thêm bài viết khác: https://myphamtopwhite.org/tong-hop/